Speciální snímače pro měření rozhraní kapalin

Publikováno: 4.2.2009

Společnost představuje speciální snímače pro měření polohy rozhraní mezi kapalnými médii v separátorech a pro separaci médií při stáčení ve farmaceutických a petrochemických provozech. Je schopen stanovit, kde se v nádobě nachází rozhraní dvou kapalin, zajistit přesné a spolehlivé oddělení médií při stáčení, a navíc i oddělit emulzi vzniklou při jejich styku.

Speciální tyčová sonda pro měření rozhraní Princip měření

Systém kontinuálně měří impedanci rozhraní tyčovou sondou, která dává signál, jenž je přímo úměrný výšce rozhraní médií, pohybujícího se podél sondy, vůči referenčnímu bodu. Hodnota impedance reprezentuje chemické a fyzikální vlastnosti média (pokládané za konstantní) a délku, ve které médium smáčí aktivní část sondy. Impedance se tedy mění podle toho, jak se rozhraní médií pohybuje podél sondy. Změny impedance jsou elektronikou MTI okamžitě převáděny na normovaný výstupní signál, posílaný k digitálnímu zpracování do univerzálního mikroprocesorového systému QTI 800 K. Tento signál může reprezentovat poměrnou (v procentech), popř. absolutní (v milimetrech) polohu rozhraní. Pohyb rozhraní z 0 na 100 % (např. o 300 mm) je takto převáděn na výstupní signál 4 až 20 mA.

Podrobnější informace naleznete v sekci - Měření rozhraní.

Typy snímačů

- Tyčová sonda pro měření rozhraní kapalin

- Průtočná sonda pro měření rozhraní kapalin

- Průtočná sonda pro měření petrochemických produktů (sledování kvality)

- Sonda pro detekci hladiny pěny


Zpět na zajímavosti
Zaujali jsme Vás naší nabídkou?Přihlašte se k odběru novinek